Terug Raad voor Maatschappelijk Welzijn

do 25/02/2021 - 20:01 Teams

Openbare zitting

 • Het huishoudelijk reglement van de raad van maatschappelijk welzijn wordt aangepast naar aanleiding van de beslissing van de burgemeester van 9 november 2020 om tot nader order de vergaderingen digitaal te laten doorgaan en de beslissing van de raad van maatschappelijk welzijn in zitting van 12 november 2020 inzake de vervanging van het zittingsverslag door een audio- of audiovisuele opname.    

  Tevens worden de bepalingen met betrekking tot de vragenronde aangepast aan de huidige werkwijze.

 • De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de basisregistratie schuldbemiddeling 2020 van OCMW Bocholt als erkende instelling van schuldbemiddeling goed.  

 • Een belangrijk element in het huishoudelijk reglement van het Lokaal Opvanginitiatief Bocholt zijn de bepalingen betreffende de kamercontroles. Elke opvangstructuur moet een lijst van bevoegde personen beschikbaar hebben. 

  Omwille van het feit dat een maatschappelijk werk(st)er de job als welzijnspromotor zal opnemen, wordt zij met ingang van 1 maart 2021 geschrapt  uit de lijst. De maatschappelijk werk(st)er die dit  takenpakket zal overnemen, wordt met ingang van 1 maart 2021 aan de lijst  toegevoegd.

 • De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de 100%-aanwerving op de dienst Thuishulp, dit voor 50% voor de vervanging van de pensioenambtenaar en voor de overige 50% als voorafname op de pensionering medio 2022 van een maatschappelijk werk(st) van de dienst Thuishulp en dit om de back-up van de dienst te garanderen.

  Desgevallend zullen, via aanpassing meerjarenplan, de bijkomend vereiste kredieten ingeschreven worden.

  De vacature wordt eerst intern open verklaard. Indien er geen interne kandidaten zijn, wordt de vacature extern open verklaard nadat de wervingsreserve maatschappelijk werk(st)er is geraadpleegd.