Terug Raad voor Maatschappelijk Welzijn

do 26/08/2021 - 20:00 Raadzaal

Openbare zitting

 • De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt het besluit van het vast bureau van 24 juni 2021 'Verdeling Covid-19 kits aan cliĆ«nten sociale dienst'.

 • Jaarlijks wordt vanuit de POD Maatschappelijke Integratie een toelage ter beschikking gesteld van de OCMW's voor de financiering van initiatieven ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers. Binnen het algemene kader van het doel van de maatregel zijn er drie hoofdlijnen uitgezet, nl:

  • bevorderen van maatschappelijke participatie
  • organiseren van collectieve modules
  • bestrijden van kinderarmoede

  De Raad voor Maatschappelijk Welzijn moet beslissen of men in 2021 gebruik wil maken van de toelage participatie en sociale activering.

 • Jaarlijks wordt vanuit de POD Maatschappelijke Integratie een toelage ter beschikking gesteld van de OCMW's voor de financiering van initiatieven ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers.

  Het OCMW legt een intern reglement vast waarin bepaald wordt aan welke voorwaarden de doelgroep moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst.

 •  Tot op heden kreeg het OCMW geen gegevens door van inwoners die recht hebben op de huurpremie maar deze niet aanvragen. Met het afsluiten van de verwerkersovereenkomst met Wonen-Vlaanderen wordt dit wel mogelijk en kan het OCMW bij deze inwoners peilen naar de reden van het niet aanvragen en deze cliënten actief helpen om alsnog de aanvraag in orde te brengen zodat het recht zo maximaal mogelijk wordt toegekend aan de potentieel rechthebbenden.

 • Artikel 303 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert over de klachten die ingediend werden tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

  In 2020 werden geen officiële klachten ingediend.