Terug Subsidie, premie, erkenning

2023_GR_00021 - Erfgoedprojecten: toelagen - aanpassing subsidiereglement - Vaststelling

2023_GR_00007 - Vlaams Kampioenschap Tegelwippen: deelname en vaststelling subsidiereglementen - Goedkeuring

2023_RMW_00003 - Energiefonds gas en elektriciteit: reglement - Vaststelling

2023_GR_00005 - Toelagen aan jubilerende verenigingen: aanpassing subsidiereglement - Vaststelling

2023_GR_00004 - Provinciale fuifbussen: reglement tussenkomst gemeente - Vaststelling

2022_GR_00040 - Sportverenigingen: aanpassing reglement toelagen - Vaststelling

2022_GR_00039 - Bezoeken aan de partnerstad Bocholt (D): aanpassing reglement toelagen - Vaststelling

2022_GR_00031 - Tussenkomst school voor organisatie gezonde maaltijd: reglement - Vaststelling

2022_RMW_00007 - Gezins- en groepsopvanginitiatieven voor baby's en peuters: subsidiereglement - Vaststelling

2022_GR_00015 - Sportverenigingen: reglement toelagen - Vaststelling

1 tot 10 van 10 resultaten