Terug Retributiereglement

2023_GR_00024 - Sint-Willibrorduskerk Reppel: het Buurthuis - gebruikstarieven - Vaststelling

2022_RBA_00021 - AGB Bocholt: bepaling factor prijssubsidie 2023 en aanpassing prijssubsidiereglement - Vaststelling

2022_GR_00118 - Limburg.net: aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken - tarievenreglement - Bekrachtiging

2022_GR_00117 - Limburg.net: inzamelen van asbestafval aan huis via (platen)zakken, bigbags of via asbestcontainers - tarievenreglement - Bekrachtiging

2022_GR_00116 - Gemeentelijk openbaar domein: werken aan nutsvoorzieningen - retributiereglement - Vaststelling

2022_GR_00094 - Administratieve stukken burgerzaken: retributiereglement - Vaststelling

2022_GR_00075 - Bib ‘de Priool’: consumptieprijzen dranken bij eigen activiteiten - retributiereglement - Vaststelling

2022_RMW_00020 - Dorpsrestaurant: prijsbepaling vanaf augustus 2022 - Vaststelling

2022_GR_00067 - Stedenbouwkundige inlichtingen en administratieve stukken omgevingsvergunning: aanpassing retributiereglement - Goedkeuring

2022_RBA_00012 - GC De Kroon: inkomprijzen voorstellingen/cursussen seizoen 2022-2023 - Goedkeuring

2022_GR_00032 - Toeristische producten: retributiereglement - Vaststelling

2022_GR_00016 - Standpijpen: retributiereglement - Vaststelling

2022_GR_00004 - Administratieve stukken burgerzaken: retributiereglement - Goedkeuring

2022_GR_00004 - Administratieve stukken burgerzaken: retributiereglement - Goedkeuring

2021_GR_00150 - Toeristische producten: retributiereglement - Goedkeuring

2021_GR_00150 - Toeristische producten: retributiereglement - Goedkeuring

1 tot 16 van 16 resultaten